Arton Puheenvuoro- Blogi Parantamisen varaa on

Valtion yritysomistusten rahaksi muuttaminen

Tänä päivänä on puheenaiheena mm. valtion yritysomistukset.  Hallitus haluaisi purkaa omistuksiaan vakiintuneissa yrityksissä ja laittaa rahat uusiin yrityksiin laatimansa ohjelman mukaisesti.

Monien mielestä valtion on hullua luopua tuottavista yrityksistä, jotka takovat valtiolle vuosittain pääomatuottoa. Monet ovat sitä mieltä että noista voitoista ei pitäisi luopua eikä luovuttaa niitä yksityisille sijoittajille.

Minulla ei ole käsitystä siitä miten paljon sellaiset yritykset kuten Neste tai Finnair tuottavat valtiolle osinkoina ja miten paljon verotuloina, mutta aavistelen etteivät valtion saamat verotulot näistä yrityksistä, työntekijöiden palkkojen kautta, arvonlisäverojen kautta ja suoraan yritysten voitosta, sekä myös osingoista   ole lainkaan pienet verrattuna pääomatuloihin, joista valtio kai maksaa itse itselleen verot. Jos joku muu kuin valtio saisi nuo osinkotulot, valtio saisi kuitenkin niistä ne verot.

Minun mielestäni valtiolle olisi tärkeämpää koettaa edistää uusien yritysten perustamista tavalla tai toisella. Valtio hyötyisi tästä valtavasti, koska nämä uudet yritykset, vaikka eivät menestyisikään, maksaisivat silti toimintansa aikana valtavasti veroja. Jos nämä uudet yritykset menestyisivät, valtio voisi myydä niistäkin omistuksensa pois ja sijoittaa saamansa rahat uudestaan uusien yritysten kehittämiseen.

Ihan näin amatööripohjalla asiaa arvioiden en näe siis mitään mieltä siinä että valtio pitää rahojaan kiinni sellaisissa yrityksissä joissa on riittävä ammattitaito pitää itse itsensä pystyssä. Jos taas sitä ammattitaitoa ei näissä yrityksissä ole, tai yrittämisen edellytykset muuten ovat huonot, ei valtion kannata siinäkään tapauksessa pönkätä näitä kuolevia yrityksiä, vaan kannattaa ottaa rahat pois ajoissa.

Tietenkin valtion harjoittama uusien yritysten synnytys-, hautomo- ja kasvatustoiminnan pitäisi olla ammattitaitoista toimintaa sekin. Mieluimmin niin että valtio palkkaisi alalle erikoistuneita yrityksiä, jotka sitten tavallaan kilpailisivat keskenään tehokkaasta yrityshautomotoiminnassa.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Minusta valtion omistus ei sinällään ole itseisarvo vaan se, että kansalaisten perushuolto on turvattu. Siksi sellaisten toimijoiden kuin Alko, Rautatiet, Fortum energialaitoksena, tiet ja satamat sekä lentokentät pitää olla valtion kontrollissa, ei välttämättä täydessä omistuksessa.

Hyvä esimerkki siitä, miten valtion pitää toimia on Turun telakoiden haltuun otto ja myynti. Siinä operaatiossa työ pysyi Suomessa ja sen kautta turvautuu jatkuva verotulokin. Mikään muu taho ei Suomessa olisi vastaavaan suoritukseen pystynyt.

Talvivaara, jonka alas ajoa suunnitellaan, on toinen esimerkki. Alas ajosta on vain kuluja. Jos Nikkelin hinta nousee, kaivos muuttuu kannattavaksi. Nykytilanteessa kannattaisi turvata kaivoksen toiminta vaikkapa viideksi vuodeksi.

Käyttökustannukset eivät tuona aikana nouse ainakaan alasajokustannusten tasolle. Sinä aikana selviää, saadaanko kaivoksesta kannattavaa vai ei. Toivottavasti poliittisilta päättäjiltä löytyy pitkäjänteisyyttä.

Tärkeintä siis on, että valtiolla säilyy kontrollivalta yhteiskunnan kannalta tärkeisiin toimintoihin, joihin vielä lisään terveyshuollon ja koulutuksen. Varsinkin terveyshuolto on jo ajautumassa yksityisten suurfirmojen rahastuslähteeksi kansalaisten eli veronmaksajien kustannuksella. Yksityistäminen ja markkinat on tällä rajattoman kysynnän alueella hyvä renki, mutta kelvoton isäntä.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

"Tärkeintä siis on, että valtiolla säilyy kontrollivalta yhteiskunnan kannalta tärkeisiin toimintoihin."

Valtiolla säilyy ratkaisuvalta siten että valtiolla on lainsäädäntövalta.

Sitäpaitsi se on vähän epäselvä tilanne kun valtio lainsäätäjänä säätää lakeja omistamilleen yrityksille. Siinä menee puurot ja vellit helposti sekaisin. On parempi että valtio säätää lakeja ja valvoo niitä muissa kuin itse omistamissaan yrityksissä.

Tietenkin on sellaisia tilanteita kuin Talvivaara, jolloin Valtion pitää ottaa vastuu toiminnasta, kun muita toimijoita ei ole. Tässäkin tapauksessa valtion on mahdollista toimia vähemmän tappiollisesti, tai vaikkapa tehdä voittoa, kun muilla toimijoilla ei sitä mahdollisuutta ole.

Valtiohan joka tapauksessa saa ne verotulot joita tulee työntekijöiden palkoista ja työntekijöiden palkoilla ostettujen tuotteiden arvonlisäverosta. Nämä tulothan valtiolta jäisivät pois jos kaivos ajettaisiin alas.

Mutta periaatteen pitäisi olla tietenkin se että yritykset toimivat verojenkin jälkeen kannattavasti, joten ajatusta jossa valtionyrityksen työntekijöiden maksamat verot ovat osa valtionyrityksen voittoa, ei tietenkään voida soveltaa, koska yhteiskunta ei pyöri sillä periaatteella, vaan vain niin että yritykset tuottavat voittoa vielä verot maksettuaankin.
--------

Et ottanut kantaa pääväittämääni, siihen että valtion kannattaa ennemmin sijoittaa rahaa uusiin veroa tuottaviin yrityksiin kuin jo valmiisiin veroa tuottaviin yrityksiin. Minusta tämä on matematiikkaa, kannattaa sijoittaa rahat sinne missä niille on enemmän käyttöä.

Toki ymmärrän että maataloutta on Suomessa pidettävä pystyssä valtion tuella, ellei muuten, samoin vaikkapa energian kotimaisesta tuotannosta ja terveyspalveluista on huolehdittava vaikkapa valtion yritysten toimesta, jos homma ei muuten pelaa, mutta jos alalla on riittävästi yksityistä sijoituspääomaa, ammattitaitoa ja osaamista, niin miksi valtion pitäisi osallistua muuten kuin säätämällä lakeja ja valvomalla niitä?

Valtio voi myös kilpailla tehokkuudessa yksityisten kanssa vaikkapa terveydenhoidon ja energiantuotannon alalla ja mikäettei, jos valtio pystyy tuottamaan energiaa ja palveluita tehokkaammin kuin yksityinen, valtio voi harjoittaa tällaista toimintaa, mutta kokonaan valtiovallan hoteisiin näitä ei pitäisi ottaaö, vaikka valtio pystyisikin kilpailemaan ja saisi asiakkaita luonnollisella tavalla.

Alkoholin tuottaminen kulutukseen ei sinänsä minusta kuulu valtiovallan tehtäviin, joten siitä hommasta voisi valtio minusta luopua, myydä osuutensa ja sijoittaa rahat uusiin kasvuyrityksiin.

Sitä en tietenkään kannata että myydään valtionomaisuus ja rahat jaetaan kansalle tuhlattavaksi. Rahat pitäisi tietenkin sijoittaa niin että valtio hyötyisi niistä enemmän kuin mitä se hyötyy valmiiden ja kannattavien, omillaan toimeen tulevien yritysten omistamisesta, jos niille yrityksille kerran löytyisi muitakin omistajia.

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Jos Suomessa viinaa tuotettaisiin yrittäjävetoisesti, eikä valtion toimesta, jäisi valtiolle sinäkin tapauksessa oikeus valmisteveroon. Sitä en edes tiedä, onko olemassa laskelmia mikä olisi alkoholin valmisteveron tuotto yksityisenä tuotantona verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Lisääntyisivätkö vai vähenisivätkö siinä valtion tulot?

Kaikkein suurin kokonaishyöty tulisi alkoholin kulutuksen laskuna. Se tuskin olisi yksityisen tuottajan tavoite. Sen sijaan alkoholin vienti voisi kasvaa.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

"Sitä en edes tiedä, onko olemassa laskelmia mikä olisi alkoholin valmisteveron tuotto yksityisenä tuotantona verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Lisääntyisivätkö vai vähenisivätkö siinä valtion tulot?"

Jos valtion harjoittama alkoholibisnes on kannattavaa ja se jakaa osinkoja, sille löytynee omistajia, jotka huolehtivat siitä että tuotanto ja työpaikat säilyvät.

Jos tuotanto ei ole kannattavaa, ei valtion kannata sitä verovaroin ylläpitää, sillä viinaa saa helposti ja halvalla vaikkapa Virosta, tai mistä vain.

Jos valtio myisi osuutensa se saisi edelleen kaikki verotulot, myös verotulot maksettavista osingoista.

Kun valtio sijoittaisi saadut varat uuteen yritystoimintaan, sillä on mahdollisuus saada lisää verotettavia työpaikkoja, kenties myös verotettavia pääomatuloja tulevaisuudessa, eikä yhtään verotettavaa työpaikkaa menetettäisi.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset